preskoči na sadržaj
NATJEČAJI

JAVNI NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Temeljem čl. 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17) te sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/2010, 105/10  i 90/11, 16/12,86/12, 94/13, 152/14 i 07/17), Osnovna škola „Blatine-Škrape“, Na Križice 2, Split zastupana po ravnatelju Anti Karinu, prof., objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

RADNO MJESTO : učitelj/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Osnovnoj školi „Blatine-Škrape“, puno i određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

UVJETI: Sukladno čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14 i 07/17) i čl. 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu
(NN 47/96, 56/01).

Osim navedenih uvjeta kandidati:

- moraju biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana

- ne smiju imati više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovali te više od 30 godina starosti

   Uz prijavu (pisanu zamolbu) za natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,

- uvjerenje HZZ da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole.

Nepotpune, neuredne i  nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola „Blatine-Škrape“, Na Križice 2, 21 000 Split s naznakom:  ZA NATJEČAJ UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA.


KLASA: 602-02/01-17/1187

URBROJ: 2181-58-17-1

Split, 18. prosinca 2017. godine

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 18. 12. 2017. 09:15

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Temeljem čl. 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17) te sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/2010, 105/10  i 90/11, 16/12,86/12, 94/13, 152/14 i 07/17), Osnovna škola „Blatine-Škrape“, Na Križice 2, Split zastupana po ravnatelju Anti Karinu, prof., objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

RADNO MJESTO : učitelj/ica engleskog jezikai – 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Osnovnoj školi „Blatine-Škrape“, puno i određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

UVJETI: Sukladno čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14 i 07/17) i čl. 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu
(NN 47/96, 56/01).

Osim navedenih uvjeta kandidati:

- moraju biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana

- ne smiju imati više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovali te više od 30 godina starosti

   Uz prijavu (pisanu zamolbu) za natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,

- uvjerenje HZZ da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole.

Nepotpune, neuredne i  nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola „Blatine-Škrape“, Na Križice 2, 21 000 Split s naznakom:  ZA NATJEČAJ UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA.


KLASA: 602-02/01-17/1157

URBROJ: 2181-58-17-1

Split, 08. prosinca 2017. godine

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 8. 12. 2017. 09:24

JAVNI NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Temeljem čl. 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17) te sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/2010, 105/10  i 90/11, 16/12,86/12, 94/13, 152/14 i 07/17), Osnovna škola „Blatine-Škrape“, Na Križice 2, Split zastupana po ravnatelju Anti Karinu, prof., objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

RADNO MJESTO : učitelj/ica povijesti – 1 izvršitelj/ica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Osnovnoj školi „Blatine-Škrape“, puno i određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

UVJETI: Sukladno čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14 i 07/17) i čl. 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu
(NN 47/96, 56/01).

Osim navedenih uvjeta kandidati:

- moraju biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana

- ne smiju imati više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovali te više od 30 godina starosti

   Uz prijavu (pisanu zamolbu) za natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO,

- uvjerenje HZZ da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole.

Nepotpune, neuredne i  nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola „Blatine-Škrape“, Na Križice 2, 21 000 Split s naznakom:  ZA NATJEČAJ UČITELJ/ICA POVIJESTI.


KLASA: 602-02/01-17/1151

URBROJ: 2181-58-17-1

Split, 06. prosinca 2017. godine

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 6. 12. 2017. 13:31

NATJEČAJ

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola „Blatine-Škrape“, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. SPREMAČ/ICA– na određeno puno radno vrijeme  za rad u OŠ „ Blatine-Škrape“  - 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Završena osnovna škola prema općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu dostaviti:

Uz prijavu na natječaj potrebno je  priložiti:

- životopis,

- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),

- uvjerenje nadležnog suda  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik).

Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.: 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole “Blatine-Škrape“ Blatine-Škrape

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole, s naznakom ˝Za natječaj –  spremač/ica˝.

Nepotpune i nepravodobne prijave  neće se razmatrati.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 10. 10. 2017. 13:54

NATJEČAJ

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola „Blatine-Škrape“, raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto UČITELJ/ICE RAZREDNE NASTAVE

na određeno i puno radno vrijeme od 40 sati tjedno (zamjena)
2 izvršitelj/ica 

Uvjeti: Uvjeti prema  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: 
- životopis
- preslik diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi 
- preslik domovnice odnosno dokaza o državljanstvu 
- (izvornik) uvjerenja o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.
Na natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole Osnovna Škola „Blatine-Škrape“
Na Križice 2,  21 000 Split

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 10. 10. 2017. 13:29

NATJEČAJ

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola „Blatine-Škrape“, raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto UČITELJ/ICE RAZREDNE NASTAVE

na neodređeno i puno radno vrijeme od 40 sati tjedno
1 izvršitelj/ica 

Uvjeti: Uvjeti prema  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: 
- životopis
- preslik diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi 
- preslik domovnice odnosno dokaza o državljanstvu 
- (izvornik) uvjerenja o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.
Na natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole Osnovna Škola „Blatine-Škrape“
Na Križice 2,  21 000 Split

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 10. 10. 2017. 13:24

NATJEČAJ

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola „Blatine-Škrape“, raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto UČITELJ/ICE likovne kulture

na određeno i nepuno radno vrijeme od 3 sata tjedno
1 izvršitelj/ica 

Uvjeti: Uvjeti prema  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: 
- životopis
- preslik diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi 
- preslik domovnice odnosno dokaza o državljanstvu 
- (izvornik) uvjerenja o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.
Na natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole Osnovna Škola „Blatine-Škrape“
Na Križice 2,  21 000 Split

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 10. 10. 2017. 13:12

NATJEČAJ

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola „Blatine-Škrape“, raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto UČITELJ/ICE biologije i kemije

na određeno i puno radno vrijeme od 40 sati tjedno (zamjena)
1 izvršitelj/ica 

Uvjeti: Uvjeti prema  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: 
- životopis
- preslik diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi 
- preslik domovnice odnosno dokaza o državljanstvu 
- (izvornik) uvjerenja o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.
Na natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole Osnovna Škola „Blatine-Škrape“
Na Križice 2,  21 000 Split

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 10. 10. 2017. 12:56
» Arhiva naših vijesti    
 


Popis udžbenika


*******************

I naša škola sudjeluje u Kampanji.
Projekti

Novo na stranici

 


UPISI 2016./2017.

 


Prelistajte Škafetin!

Pogledajte starije brojeve ovdjeKorisni linkovi 

 


TražilicaArhiva vijesti

preskoči na navigaciju